Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

aggape
12:06
3521 8034 400
Reposted fromkjuik kjuik viapolishyourenglish polishyourenglish
12:06
8657 c7eb 400

skaletal:

 rainbow-ginger-butterfly:

wholetjackdrive:

queerart-civildisobedience:

European accents (and in general white people accents) are commonly perceived as attractive and endearing, while accents from basically any other part of the world are considered to be signs of laziness and disrespect and get routinely made fun of.

My whole family is Korean. My sister and I have grown up in the US so we can pretty much speak English. However, our parents speak very broken English. It makes me mad though because my mother has taken ESL classes at our local university and my father graduated from the University of Washington with a PhD in mechanical engineering, yet I constantly see them being made fun of by their coworkers or other people in general because “they’re too lazy to try to understand English.” My mom has spent countless nights crying whilst taking her classes because of the stress wishing she could speak half as fluently as I can. If you don’t know what it’s like trying to learn English as a second language, then you have no room to talk.

NEVER MAKE FUN OF SOMEONE WHO SPEAKS BROKEN ENGLISH. IT MEANS THEY SPEAK ONE MORE LANGUAGE THAN YOU DO. 

As someone who’s been trained to teach English to non-English speakers, allow me to inform you that English is an eldritch Frankenstein-esque abomination of borrowed words and mismatched grammatical rules.

Structurally, English is as convoluted and obtuse as any aspect of governmental bureaucracy, and it’s similarly societally entrenched in a way that makes people believe, and even insist, that’s just “the way of things.”

Here’s the facts: English is fucking hard. English doesn’t make logical sense. English is weird and horrible and inconsistent and makes common use of unusual phonemes that most adult speakers of other languages have to be mechanically taught to differentiate from similar sounds that are distinct in the English language. Without mechanical introduction and proper instruction, a lot of people cannot actually hear the difference in sounds you are mocking them for.

In some languages, [p] and [b] are indistinguishable. This is why you heard that gentleman say he would like a “can of Coke or Bebsi” with his order. It has nothing to do with laziness.

In some languages, [l] and [r] are indistinguishable. This is why you’re an asshole for going “me rikey” like the substitution is somehow comical. You’re a dick, and also most likely racist.

In the vast majority of languages, [θ] and [ð], known to English speakers as the voiceless (thing) and voiced (there) versions of the th sound, respectively, straight up does not even exist. This is why she says “teef” or “toofbrush,” why he keeps saying “ze” or “de” in place of “the,” and why they said “sank you very much” when you held open the door for them. 

There are sounds in English that a hell of a lot of speakers of other languages cannot teach themselves to recognize and recreate without assistance.

And, y’know, even if you get the screwy grammar and troublesome pronounciation down, English is a language in which very slight changes in intonation and word stress can completely change the meaning of a sentence. 

Like so:

But how are you doing? (Flamboyant pleasure to see someone, eagerness to catch up.)

But how are you doing? (Deflection from inquiries about self, moving conversation in a new direction.)

But how are you doing? (Concern, request for further or more accurate information.)

These are all totally different statements.

It’s incredibly easy to come across in a way you did not want or intend to when you’re not familiar with the particular ways in which saying something can change what it means to other people. 

Don’t you ever give people shit for not achieving or approaching fluency in English.

Repeat after me: English is a terrible fucking language and speaking it does not make me tangibly superior to anyone else in literally any way.

aggape
11:57
0978 e204 400
Reposted fromwordshaker wordshaker viaMaryiczary Maryiczary
aggape
11:53
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viatereseek tereseek
aggape
11:52
Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy równymi, nieco dziecinnymi literami. Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda? Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn. Czemu tego nie doceniłeś?
— Bordeaux, piąta rano
aggape
11:47
Przeszłość - całe dotyczczasowe życie za którym tęsknię jednocześnie jest tym do czego nie chcę już wrócić. Powoli dochodzi do mnie, że tutaj jest moje miejsce. Mimo wszystko.
— 05.07.2015
aggape
11:26
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromyourtitle yourtitle

July 04 2015

aggape
12:32
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek
aggape
12:21
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromiwashopeless iwashopeless viaanja anja
aggape
12:16

July 03 2015

aggape
14:22
W końcu znajdujesz osobę z którą możesz wszystko. Z którą uwielbiasz wszystko, począwszy od robienia kanapek poprzez rozmawianie, skończywszy na uprawianiu miłości. Osobę przy której nawet najbardziej prymitywna czynność jak spacer w deszczu potrafi być czymś niezwykłym, czymś niecodziennym. Każdy z nas czeka na osobę, dzięki której poranne wstawanie z łóżka będzie miało sens. Kiedy już ją znajdziemy, nie pozwólmy sobie jej odebrać. Szarpmy się z losem, walczymy z przeznaczeniem, ale nie pozwólmy pozbawić się szczęścia.
Reposted fromyveee yveee viatereseek tereseek

June 30 2015

aggape
14:23
1334 c876 400
aggape
14:17
Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.
aggape
14:17
Kiedy będę miała siwobiałe włosy, brunatne plamy na dłoniach i setki zmarszczek, moim największym marzeniem będzie spojrzeć w jego oczy i wyszeptać zmienionym przez czas głosem: jesteś najpiękniejszym, co mnie w życiu spotkało.
aggape
14:16
Nie traktuj siebie tak poważnie. Nikt poza tobą tego nie robi.
— R. Brett - 'Bóg nigdy nie mruga" Lekcja 4
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viatereseek tereseek
aggape
14:16
Jedno jest pewne: im milsza jesteś, tym bardziej dostajesz po dupie.
— prosta, życiowa zasada.
Reposted fromefemeryda efemeryda viatereseek tereseek
aggape
14:16
Najbardziej boli nieradzenie sobie z tymi wszystkimi emocjami, które chciałoby się wykrzyczeć do świata. 
— damn..
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viatereseek tereseek
aggape
14:11
0983 734e 400
Reposted frompugul pugul viaakisame akisame
aggape
14:10
0596 25da 400
Reposted fromkurorori kurorori viaakisame akisame
aggape
14:07

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viablaxkseoul blaxkseoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl